2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AMASYA TÖMER KAYIT DUYURUSU

 

Kayıt Tarihi: 2-20 Ocak 2023

Kurs Başlama Tarihi: 23 Ocak 2023

 

Türkçe hazırlık kursu A1-A2-B1-B2 ve C1 seviyeleri olmak üzere 5 kurdan oluşmaktadır.

SEVİYE            ÜCRET

  A1                    2000 TL

  A2                    2000 TL

  B1                    2000 TL

  B2                    2000 TL

  C1                    2000 TL

  TOPLAM          10000 TL

 

Derslere her kur için %80 devam mecburiyeti vardır.

6 haftalık her kur sonunda sınav yapılarak 60/100 alanlar başarılı olarak bir üst kura geçer.

 

AMASYA TÖMER KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- https://tomerkayit.amasya.edu.tr/basvuru.aspx sitesinden alınacak Kurs Önkayıt Başvuru Formu

2- Kimlik Fotokopisi (Geçici Koruma Kimliği - Yabancı Tanıtma Belgesi – Pasaport)

3- Fotoğraf (1 Adet)

4- Dekont (1 Adet)

 

ÖDEMELER

1- Kayıt yapacak olan adayların AMASYA TÖMER hesabına kurs ücretlerini yatırarak ilgili dekontu aşağıda belirtilen diğer evraklarla birlikte AMASYA TÖMER sekreterliğine getirmeleri veya e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

2- Ödeme yapılırken açıklama kısmına “Kursiyerin ADI SOYADI ve TÜRKÇE KURSU PROGRAMI”yazılı olmalıdır.

      HESAP ADI:

  • Amasya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  • Ziraat Bankası
  • IBAN: TR7700 0100 0030 5229 6591 5047

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

AMASYA TÖMER

SERVET BOZKURT

Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. Millî Hakimiyet Yerleşkesi No:4/3 Merkez / AMASYA

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Kat:1 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel: 0 (358) 211 50 05

Dahili :5275

E-posta: tomer@amasya.edu.tr

 

AS ENGLISH

 

2022-2023 ACADEMIC YEAR AMASYA TÖMER REGISTRATION ANNOUNCEMENT

 

Registration Date: 2-20 January 2023

Course Start Date: January 23, 2023

 

The Turkish preparatory course consists of 5 levels, A1-A2-B1-B2 and C1 levels.

    LEVEL               FEE

         A1                    2000 TL

         A2                    2000 TL

         B1                    2000 TL

         B2                    2000 TL

         C1                    2000 TL

         TOTAL            10000 TL

 

There is an 80% attendance requirement for each course.

At the end of each 7-week course, an exam is held and those who get 60/100 successfully pass to the next level.

 

REQUIRED DOCUMENTS FOR AMASYA TÖMER REGISTRATION

1- Course Pre-Registration Application Form to be taken from https://tomerkayit.amasya.edu.tr/basvuru.aspx

2- Copy of ID (Temporary Protection Identity - Foreigner Identification Document - Passport)

3- Photo (1 Piece)

4- Receipt (1 Piece)

 

PAYMENTS

1- Candidates who will register must pay the course fees to AMASYA TÖMER account and bring the relevant receipt together with the other documents stated below to the secretariat of AMASYA TÖMER or send it by e-mail.

2- While making the payment, “NAME SURNAME of the trainee and TURKISH COURSE PROGRAM” should be written in the explanation part.

ACCOUNT NAME:

  • Amasya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  • Ziraat Bankası
  • IBAN: TR7700 0100 0030 5229 6591 5047

 

PLACE OF APPLICATION AND CONTACT

AMASYA TÖMER

SERVET BOZKURT

Akbilek Mahallesi Hakimiyet Caddesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi No:4/3 Merkez / AMASYA

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Kat:1 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel: 0 (358) 211 50 05

Dahili :5275

E-posta: tomer@amasya.edu.tr