B1 KURU SINAV SONUÇLARI

AD

SOYAD

NOT

JOC*** CHA***ZUM**

GAM***

76.25

MUS***

HİC***

78.25

MAR*** CAR*** MAN***

OVO*** MAN***

71.25

BAK*** YAH*** FAH***

FAH***

82.75

SAN*** HAM***

GHR***

80.25

RA***

KAİ***

74

CRE***

SEG***

79

MAR*** NİE*** MEN***

MEN*** NDO***

61.75

ANG***NİC***

ABE***

60.75

VİC*** JUA***

NGU*** ES***

60.25

VİC*** ESO***

ENG*** NCH***

77.5