B2 KURU SINAV SONUÇLARI

AD

SOYAD

NOT

JOC*** CHA*** ZUM***

GAM***

71.75

MUS***

HİC***

81

MAR*** CAR***MAN***

OVO*** MAN***

63.75

BAK*** YAH*** FAH***

FAH***

83

SAN***HAM***

GHR***

62

RAN***

KAİT***

83.25

CRE***

SEG*** BUL***

88.75

MAR*** NİE*** MEN***

MEN*** NDO***

61.5

ANG*** NİC***

ABE***

60

VİC*** JUA***

NGU*** ESO***

40

VİC*** ESO***

ENG*** NCH***

79

ABD***

ABD*** MAX***

 

51