AMASYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI


BAŞVURU ŞARTLARI

Kimler Başvurabilir

 • Bu programa sadece Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Mütercim-Tercümanlık, Temel Eğitim (Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi), Filoloji, İngilizce-Arapça vb. yabancı dil bölümlerinin/ana bilim dallarının lisans (3. ve 4. sınıf) veya lisansüstü programlarında eğitimlerine devam edenler/mezun olanlar başvurabilir.
 • Kursumuzda kontenjanlar sınırlıdır.
 • İlk başvuranlara öncelik tanınır.

 

DERSLER VE DEVAMLILIK

 • Dersler 15-31 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi yapılacaktır.
 • Dersler 60 saat teorik olarak işlenecektir. (Bir ders saati 30 dakikadır.)
 • Kursiyerler derslere en az %80 devam etmek zorundadır. (Devamsızlık hakkı %20)
 • Dersler hafta içi ve hafta sonu yapılacaktır.

SINAV VE BAŞARI DURUMU

 • Derslerin bitiminde teorik derslerden bir sınav yapılır ve sonuca göre sertifika verilir.
 • Başarı notu 70 ve üzeri olmak zorundadır.
 • Başarılı olanlara "Yabancılara Türkçe Öğreticisi" sertifikası verilir.

PROGRAMDA YER ALAN DERSLER

 • Yabancılara Türkçe Öğretiminin İlkeleri
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Edebî Metinler
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi Öğretimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kaynak Tanıtımı ve Materyal Geliştirme
 • İki Dillilere Türkçe Öğretimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözümler
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı
 • Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı

 

KESİN KAYIT VE ÜCRET

 • Kayıt yapacak olan adayların AMASYA TÖMER hesabına kurs ücretlerini yatırarak ilgili dekontu aşağıda belirtilen diğer evraklarla birlikte AMASYA TÖMER sekreterliğine getirmeleri veya e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.
 • Ödeme yapılırken açıklama kısmına “Kursiyerin ADI SOYADI ve SERTİFİKA PROGRAMI”yazılı olmalıdır.
 • Kayıt için bankaya para yatıran; ancak devamsızlık, başarısızlık gibi nedenlerden dolayı sertifika almaya hak kazanamayan adaylara hiçbir şekilde ücret iadesi yapılamaz.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Kimlik fotokopisi
 2. Banka dekontu
 3. Diploma fotokopisi/öğrenci belgesi
 4. Başvuru formu (/dokumanlar/formlar.aspx adresinden erişilebilir)
 5. 1 adet fotoğraf

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Kayıt Tarihleri:                   27 Haziran 2022 – 8 Ağustos 2022

KursBaşlama Tarihi:          15 Ağustos 2022

Kurs Bitiş Tarihi:                31 Ağustos 2022

Sınav Tarihi:                       02 Eylül 2022

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

AMASYA TÖMER

Merve DİNCER